Wymiana walut w hotelu Metropol Kantor Warszawa

ul. Marszałkowska 99A, 00-693 Warszawa

Historia pieniądza

Obraz - waluty.jpgPieniądz – powszechnie akceptowany środek płatniczy. Wyraża się w nim wartość innych dóbr.

Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „pecus” znaczącego bydło, zapewne wzięło się to z wcześniejszego wyceniania dóbr w ilości zwierząt.

Jeszcze przed wynalezieniem systemu pieniężnego ludzie stosowali wymianę barterową (tzn. przedmiot za przedmiot). Pojawili się pośrednicy wymiany, którzy dbali o to by interesy były sprawiedliwe. Najczęściej wymienianymi towarami były dobra konsumpcyjne zaspokajające podstawowe potrzeby biologiczne ludzi. Na przestrzeni wieków cywilizacje rozwinęły się, produkty konsumpcyjne zastąpiły metale nieszlachetne(żelazo, brąz, miedź) a następnie metale szlachetne (złoto, platyna, srebro). Jednak i to rozwiązanie okazało się kłopotliwe były, bowiem niekiedy duże i trudno było je podzielić. Kawałki kruszców podzielono, więc na monety, aby zapobiec ich fałszowaniu wybijano na każdym talarze pieczęcie mające dowodzić ich autentyczności. Wytwarzanie monet jest kosztowne a ich transportowanie wiąże się z wieloma komplikacjami i niebezpieczeństwami. Aby tego unikać postanowiono przechowywać pieniądze u złotników, którzy wypisywali kwity depozytowe mające dowodzić o ilości posiadanego srebra bądź złota. Tak narodził się pieniądz papierowy a złotnicy stali się bankierami. Obecnie w bankach posiadamy pieniądze bezgotówkowe złożone na rachunkach bankowych w formie kont bankowych lub lokat. Popularny także stał się pieniądz elektroniczny wykonujący rozliczenia za pomocą komputera i karty magnetycznej. Do tej pory pieniądz pełni następujące funkcje:

  • Jest środkiem wymiany,
  • przechowuje wartość danego dobra,
  • jest miernikiem wartości.