Wymiana walut w hotelu Metropol Kantor Warszawa

ul. Marszałkowska 99A, 00-693 Warszawa

Krótka historia powstania kantorów

Obraz - Logo kantoru

W okresie PRL wymiana walut była nielegalna, pieniądze wymienić można było u ludzi potocznie zwanych cinkciarzami.

Pierwszy kantor w powojennej Polsce otwarto w przygranicznym Świecku w marcu 1989r. Działał świetnie z uwagi ze po transformacji ustrojowej Polacy korzystali z możliwości wyjazdów które dotąd były bardzo utrudnione. Granice państwowe stały się otwarte dla przepływu ludzi i towarów.

Szybko pojawiła się konkurencja – w ciągu kilku miesięcy NBP wydał ok. 2 tys. zezwoleń na prowadzenie kantorów. Nic więc dziwnego że liczba kantorów rosła - w 1990 r. było ich już 2521, w 1991 r. prawie 3700, a rok później tysiąc więcej.

Przez pierwsze lata właściciele kantorów nie narzekali, prowadzili złoty interes jednak wraz z stabilizacją kursu dolara ich dochody zaczęły systematycznie spadać. Wrogiem kantorowego biznesu stawała się stabilizacja gospodarki, spadek inflacji, rozwój nowoczesnej bankowości, upowszechnienie kart kredytowych.