Wymiana walut w hotelu Metropol Kantor Warszawa

ul. Marszałkowska 99A, 00-693 Warszawa

Aktualne kursy walut - Euro

EUR(Europa)

Obraz - Euro_banknoty.pngWspólna waluta europejska obowiązująca w strefie euro.

Komisja Europejska zadecydowała o kształcie symbolu euro. Znak graficzny euro jest grecką literą ε (epsilon) przeciętą dwiema równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej.

Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego i mają jednolity wygląd we wszystkich państwach strefy euro. Przedstawiają charakterystyczne dla Europy motywy architektoniczne z różnych epok. Na awersie znajdują się okna lub bramy, na rewersie zaś mosty. Wszystkie zobrazowane obiekty są fikcyjne, gdyż wybór rzeczywistych mógłby być kontrowersyjny i być przedmiotem zazdrości pomiędzy narodami.

Rozmiary banknotów wzrastają wraz z nominałami, posiadają ułatwienia dla osób niewidzących oraz szereg zabezpieczeń – nie wszystkie są znane ze względów bezpieczeństwa. Nowe technologie stworzyły z tej europejskiej waluty nominały nie do podrobienia.

Banknot o nominale 5 ma kolor szary, przedstawia styl klasyczny i stulecia przed V;

10 ma kolor czerwony przedstawia styl romanistyczny i stulecia XI-XII;

20 ma kolor niebieski, przedstawia styl gotycki i stulecia XIII-XIV;

50 ma kolor pomarańczowy, przedstawia styl renesansowy i stulecia XV-XVI;

100 ma kolor zielony, przedstawia styl barokowy i rokoko oraz stulecia XVII-XVIII; 

200 ma kolor żółty, przedstawia styl secesyjny i stulecia XIX-XX

natomiast 500 ma kolor fioletowy, przedstawia styl modernistyczny i stulecia XX-XXI.

Aktualny kurs dla: Euro

image Euro Kupno Sprzedaż
cena detaliczna 1 EUR 4,1700 zł 4,2600 zł
0,0100 zł 0,0100 zł
cena hurtowa 1 EUR 4,2100 zł 4,2400 zł
0,0100 zł 0,0100 zł
Aktualizacja 20 marca 2018 11:42

Wykresy zmian kursów walut dla: Euro